ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Sinds 25 mei 2018 is de AVG van kracht. Beuningen On Ice gaat op een rechtmatige en zorgvuldige manier met persoonsgegevens om.
Bij Beuningen On Ice worden foto en video opnames gemaakt. Wanneer je aan dit evenement deelneemt, geef je de organisatie toestemming om beelden (foto en video) waar je op staat te gebruiken voor communicatiedoeleinden.